ankieta

Ankieta jest anonimowa. Podanie imienia i nazwiska służy jedynie weryfikacji czy osoba jest uprawniona do wypełnienia jej. Odpowiedzi nie będą porównywane z danymi osobowymi respondentów.

Imię:
Nazwisko:
 1. Ile lat uczestniczyłeś/łaś w życiu koła?
   1
   2
   3
   4
 2. Jakim przymiotnikiem określiłbyś/łabyś atmosferę wśród pulsarowiczów? (wielokrotnego wyboru)
   rodzinna
   przyjacielska
   chłodna
   równości
   wyróżniani są tylko niektórzy członkowie koła
   innym: 

 3. Na zajęciach najbardziej podobało mi się:

 4. Na zajęciach najmniej podobało mi się:

 5. Czy uważasz, że PULSAR miał wpływ na Twoje życie zawodowe?
   Tak, ogromne.
   Tak, lecz niewielkie.
   Brak wpływu.
 6. Jeśli mógłbyś wystawić naszemu kołu ocenę w skali szkolnej to jaka by była?
   1
   2
   3
   4
   5
   6
 7. Jeśli chciałbyś/łabyś podzielić się z nami dodatkowymi refleksjami prosimy o wpisanie je w polu poniżej:

 

Sponsorzy: