Koło PULSAR

Szkolne Koło Astronomiczne PULSAR działa bardzo aktywnie od 1996 roku i skupia przede wszystkim młodzież II Liceum Ogólnokształcącego, ale nie tylko. Obecnie wśród członków Koła są uczniowie I LO i SP Nr 3 we Włodawie. Dotychczasowa liczba członków to 212 uczniów i absolwentów.

Pamiątkowa fotografia po ostatniej wigilii pulsarowej

Koło powstało dzięki inicjatywie i zapałowi samej młodzieży, a jego formy działalność są niezwykle różnorodne. Należą do nich m. in.: edukacja z zakresu astronomii i astronautyki, obserwacje i fotografowanie obiektów astronomicznych, organizacja pokazów nieba dla społeczności lokalnej i szkolnej, samodzielne konstruowanie sprzętu obserwacyjnego, organizacja wyjazdów na wykłady, pokazy, seminaria, wycieczki dydaktyczne do wielu ośrodków naukowych w Polsce (w zeszłym roku odwiedziliśmy dwa Instytuty PAN: CAMK i CBK), organizacja szkolnych spotkań z naukowcami (do tej pory odbyło się blisko 30 takich spotkań – ostatnie w grudniu 2011 r. z dr. Kamilem Złoczewskim, astronomem z Centrum Nauki Kopernik), przygotowania do konkursów, organizacja szkolnych konkursów o tematyce astronomicznej, współorganizacja finałów Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego (12 edycji), zbudowanie przez uczniów pierwszego w Polsce – w warunkach szkolnych – radioteleskopu słonecznego.

Członkowie Koła od lat biorą udział w konkursach astronomicznych odnosząc znaczące sukcesy – aktualnie kilkudziesięciu laureatów szczebla ogólnopolskiego i międzynarodowego różnych konkursów i olimpiad rekrutuje się z tego kręgu.

Szkolne Koło Astronomiczne PULSAR

Potwierdzeniem wagi osiągnięć w tym zakresie jest uzasadnienie zwycięstwa w V Wielkim Konkursie Astronomicznym Wiedzy i Życia – (Wiedza i Życie nr 12/98) – „I nagroda (teleskop Cassegraina o średnicy 25 cm): Koło Astronomiczne "Pulsar" przy II LO we Włodawie za imponujące wyniki we wszystkim, do czego się zabierali jego członkowie (konstruowanie sprzętu astronomicznego - od zegarów słonecznych i obrotowych map nieba, przez teleskopy, po kamerę CCD; obserwowanie komety Hale'a-Boppa; fotografowanie nieba; opracowywanie trudnych tematów teoretycznych)”.

Sześciokrotnie członkowie Koła otrzymywali stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci z dziedziny uzdolnień poznawczych (fizyka i astronomia). Kilkakrotnie reprezentowali Polskę na zjazdach, konferencja i obozach naukowych, np.: IV Międzynarodowej Szkole i Sympozjum Naturalnego Promieniowania Synchrotronowego w Jaszowcu k/Ustronia; SIXTH INFORAMTION FORUM FOR YOUNG EUROPEANS w Tuluzie (Francja), VIII Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców [International Conference of Young Scientists (ICYS) 2001], na międzynarodowym obozie naukowym w Norwegii "The Space Camp 2002", w Międzynarodowym Programie VT-2004 organizowanym przez European Southern Observatory (ESO), European Association for Astronomy Education (EAAE) oraz liczne instytucje naukowe i oświatowe z wielu krajów, w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym „Catch a Star! 2004, 2006 i 2007”, uruchomionym przez (ESO) i Europejskie Towarzystwo na rzecz Edukacji Astronomicznej.

Tranzyt Wenus 2004

Aktualnie Koło PULSAR jest uczestnikiem międzynarodowego projektu dydaktycznego Connecting classrooms to the Milky Way, czyli "Radiowe obserwacje Drogi Mlecznej" (ze szkolnej ławy).

Regularne zajęcia koła astronomicznego odbywające się od 15 lat niezmiennie w każdy czwartek o godzinie 17:00 służą pogłębianiu oraz poszerzaniu wiedzy i umiejętności młodzieży z astronomii i nie tylko. Pozwalają odkrywać własne możliwości i zainteresowania, rozpoznawać je i rozwijać. Spotkaniom towarzyszy zapał, pasja i wiara, że praca taka ma sens, gdyż pozwala młodemu człowiekowi zrozumieć otaczający świat, wskazuje drogę i wspiera w wędrówce po niej.

3 marca 2006 roku uroczyście świętowano jubileusz 10-lecia Koła, który zgromadził 59 Członków i liczne grono zaproszonych Gości, a obchody relacjonowała TVP Lublin oraz lokalna prasa.

Obchody dziesięciolecia koła

Sponsorzy: